Geosiatka. Geosiatka stalowa, Geosiatka szklana GLASSTAR- Geosiatka, geokompozyt szklany Glasstech, do bitumu, geowłóknina, AT IBDiM, wytrzymałość 70/60 kN/m, 120 kN/m, 280/200kN/m, siatka szklana
www.geosyntetyki.lut.pl

Geosiatka szklana, geokompozyt Glasstar do asfaltu

www.geosyntetyki.lut.pl geosyntetyki   kontakt

Carbophalt Do Gruntu Stalowa Armatex Do bitumu Do bitumu Tensar Polgrid
 
Geowłóknina
Geosiatka
Geotkanina
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Geomembrana dach.
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


GEOSIATKA SZKLANA

Geosyntetyki Glasstar


Geosyntetyki Glasstar produkowane są wg niepublikowanej wiedzy technologicznej producenta w dwóch odmianach ze względu na budowe;

- siatka - zwana dalej siatka Glasstar, - kompozyt - siatka Glasstar połączona z włókniną polipropylenową zwany dalej kompozytem Glasstar.

Siatka Glasstar uformowana jest z nici z włókien szklanych. Wzdłużne i poprzeczne ułożenie nici (osnowa i wątek) tworzą oczka geosiatki o wymiarach nominalnych 20 mm x 20 mm lub 25 mm x 25 mm. Osnowa i watek przeplatane 33. w węzłach w sposób umożliwiający przesuwanie osnowy wzdłuż wątka, co umożliwia dopasowanie przebiegu nici do ułożenia ziaren warstwy asfaltowej. Siatka Glasstar nasączona jest asfaltem w celu:

  • zlepienia włókien szklanych,
  • ochrony włókien przed uszkodzeniem mechanicznym od nieduzych sił,
  • ochrony przed działaniem substancji chemicznych,
  • polepszenia przyczepności do warstw asfaltowych.
Geosyntetyki Glasstar produkowane są(. w kilku rodzajach ze względu na wytrzymałość na rozciąganie siatki Glasstar („ wytrzymałość w kierunku podłużnym”/”wytrzymałość w kierunku poprzecznym" w kN/m): ~ 50/50 (oczka siatki Glasstar 25mm x 25 mm), - 120/120 (oczka siatki Glasstar 20 mm x 20 mm).

Kompozyt Glasstar może zawierać jedną warstwę włókniny polipropylenowej o gramaturze 50 g/m2 lub dwie warstwy włókniny polipropylenowej o gramaturze 25 g/m2 każda przymocowane obustronnie do siatki Glasstar, które w opisie wyróżnia symbol:
- Wl - siatka Glasstar połączona jednostronnie z włókniny,
- W2 - siatka Glasstar połączona dwustronnie z włókniną.

Geosyntetyki Glasstar stosowane zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami podanymi w AT IBDiM są odporne na czynniki środowiskowe występujące w konstrukcji dróg i innych obiektów o charakterze komunikacyjnym, w ilościach i stężeniu typowym dla tych obiektów.

www.geosiatka.lut.pl
GEOSIATKA SZKLANA Geosyntetyki