Geomembrana PEHD, folia twarda, folia PCV izolacyjna, folia o dużej gęstości
www.geosyntetyki.lut.pl

GEOMEMBRANA PEHD

www.geosyntetyki.lut.plgeosyntetyki   kontakt

 
Geowłóknina
Geosiatka
Geokompozyt
Mata przestrzenna
Geokrata
Biowłóknina
Geomembrana
Gabiony, kosze

Kontakt:
tel.   531 680 530

kasia@surobud.com.pl

SUROBUD
Marian Słobiński
ul. Grunwaldzka 33
91-337 Łódź


Folia PEHD ( polietylen dużej gęstości ) - Geomembrana

Geomembrana PEHD


Geomembrana GEOCHRON jest dopuszczona do obrotu jako wyrób budowlany na podstawie oceny zgodności wg systemu "2+", certyfikatu ZKP i deklaracji zgodności.
Po wykonaniu przez ITB wstępnych badań typu, proces produkcji i wyrób podlegają zakładowej kontroli produkcji. Badanie próbek wyrobu odbywa się zgodnie z planem badań. Ciągły nadzór, ocenę i akceptację Zakładowej Kontroli Produkcji prowadzi jednostka akredytowana ITB - Zakład Certyfikacji.

ZASTOSOWANIE
Do izolacji i uszczelniania:

W budownictwie komunikacyjnym do:

ZALETY
Brak przesiąkliwości, wodochłonność poniżej 0,5 %, wysoka wytrzymałość mechaniczna, odporność chemiczna - szczególnie na kwasy i zasady, wysoka trwałość właściwości użytkowych w pełnym okresie użytkowania, duża giętkość, bardzo dobra zgrzewalność, nieszkodliwość dla środowiska naturalnego, różnorodność zastosowań, przystępna cena.


PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE*
Surowce PEHD (polietylen dużej gęstości) - najwyższej jakości
Szerokość 5000 mm + 4%
Grubość 0,70; 0,75; 1; 1,5; 2; 2,5 mm [+ 10%]
Rodzaj powierzchni gładka oraz fakturowana (teksturowana)
Temperatura stosowania -40°C do +80°C
Forma handlowa Rolki - standard 270 mb (gr. 0,70), 250 mb (gr. 0,75), 200 mb (gr. 1,0), 150 mb (gr. 1,5), 100 mb (gr. 2,0), 80 mb (gr. 2,5), tj. około 1 tony folii.
Maksymalne naprężenie przy rozciąganiu, Mpa
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 25
≥ 25
Wydłużenie względne przy zerwaniu, %
- wzdłuż
- w poprzek

≥ 600
≥ 600
Przesiąkliwość wody (72 h; 0,4 MPa) bez przesiąkania
Giętkość przy przeginaniu na wałki o średnicy 5 mm w temperaturze - 20°C Bez pękania i pojawiania się rys
Wodochłonność, % ≤ 0,5
Maksymalna siła przy przebiciu, N ≥ 3000 / ≥ 4800 / ≥ 5000 / ≥ 7000

* Pełne informacje o danych technicznych zawierają teksty Aprobat Technicznych AT-15-3472/2005 oraz AT/2004-04-0675.

Połączenia pasm geomembrany GEOCHRON powinny spełniać wymagania normy PN-B-10290:1997.
Stosowanie GEOMEMBRANY winno być zgodne z projektem technicznym danego obiektu, opracowanym wg obowiązujących przepisów budowlanych, uwzględniających własności techniczne wyrobu.

www.geosyntetyki.lut.pl